Celem szkoleń medialnych jest nauczenie osób publicznych oraz przedstawicieli kadry zarządzającej (takich jak politycy, rzecznicy prasowi czy menadżerowie) skutecznego i efektownego występowania przed kamerą, aby umiejętnie wpływać na odbiorcę komunikatu i prezentować określone treści za pośrednictwem mediów, w szczególności telewizji.

Aby osiągnąć sprawne przesłanie medialne, konieczne jest wykorzystanie odpowiednich technik. Elementy szkolenia mogą mieć zastosowanie w debatach publicznych, kampaniach wyborczych, briefingach i wywiadach. Liczne ćwiczenia, takie jak wystąpienie przed kamerą czy analiza prezentacji, a także omówienie technik erystycznych, które umożliwiają skuteczne wpływanie na odbiorcę, pomogą uczestnikom szkolenia w naturalny i bezstresowy sposób skutecznie komunikować się w mediach.