Celem szkoleń medialnych jest prezentacja metod umożliwiających osobom publicznym i przedstawicielom kadry zarządzającej (politycy, rzecznicy prasowi, menadżerowie) efektywne i efektowne wystąpienia przed kamerą. Wiąże się to przede wszystkim ze skutecznym wpływaniem na odbiorę komunikatu i prezentowaniem mu określonych treści nadawczych za pośrednictwem medium, jakim jest telewizja.

Sprawne przesłanie medialne jest możliwe dzięki wykorzystaniu odpowiednich technik.Wszystkie elementy szkolenia mają zastosowanie w debatach publicznych, kampaniach wyborczych, briefingach, wywiadach. Dzięki licznym ćwiczeniom (wystąpienie przed kamerą, analiza prezentacji), a także zapoznaniu z technikami erystycznymi, których celem jest umiejętne i skuteczne wpłynięcie na odbiorcę komunikatu – wystąpienie medialne stanie się sytuacją naturalną, bezstresową i przede wszystkim skuteczną.